BAN CHẤP HÀNH MIỀN 

REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE

Nhiệm Kỳ 2017 - 2021

Tuyên Úy Miền - Regional Chaplain

Lm. Gioan Bosco Nguyễn JB Trí

Email: tridb98@gmail.com

Chủ Tịch Miền - Regional President

Tr. Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân

Email: bombomdahlv@gmail.com

Phó Chủ Tịch Quản Trị - VP of Administrative Affairs

Tr. Giuse Đổng Xuân Quang

Email: qdong1982@gmail.com

Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn - VP of Academic Affairs

Tr. Phêrô Nguyễn Chí Khoa Alexander

Email: alexander.chi.nguyen@gmail.com

Thư Ký Miền - Regional Secretary

Tr. Margarita Đỗ Thuỵ Nhã My

Email: nhamytdo@gmail.com

Thủ Quỹ Miền - Regional Treasurer

Tr. Maria Huỳnh Trần Vũ Thương

Email: tranhuynh1010@gmail.com

UỶ VIÊN QUẢN TRỊ

ADMINISTRATIVE SUB-COMMITTEES

 

Uỷ Viên Kỹ Thuật - Technical Lead
Tr. Patriciô Hoàng Wesley

Email: wesleyhoang1124@gmail.com

Ủy Viên Phụng Vụ - Liturgical Lead
Tr. Têrêsa Avila Đỗ Kim An

Email: ani.kim.do@gmail.com

Uỷ Viên Giao Tế - Public Relations Lead
Tr. Giuse Vũ Viết Khoa

Email:josephkvu929@gmail.com

Uỷ Viên Xã Hội - Charity Lead
Tr. Phaolô Thái Thiên Phú Paul

Email: paul.thai.tntt@gmail.com

Ủy Viên Văn Nghệ - Entertainment Lead
Tr. Maria Trương Trịnh Đông Vy

Email: dongvyxiu1994@gmail.com

Uỷ Viên Đại Hội - Convention Lead
Tr. Maria Phan Thị Hồng Ngọc Jade

Email: jadephan55@gmail.com

ỦY VIÊN NGHIÊN HUẤN

ACADEMIC SUB-COMMITTEES

 

Uỷ Viên Áu Nhi - Seedling Division
Tr. Cecilia Vũ Thuỷ Vân

Email: vanyeugiesuhlv@gmail.com

Uỷ Viên Nghĩa Sĩ - Companion Division
Tr. Maria Đinh Thuỳ Linh

Email: ltdinh88@gmail.com

Uỷ Viên Thiếu Nhi - Search Division
Tr. Têrêsa Nguyễn Phương Anh

Email: cuoi99@gmail.com

Uỷ Viên Hiệp Sĩ - Knights of the Eucharist
Tr. Gioan Baotixita Trần Vũ Hiển

Email: hientran.v@gmail.com